Oeddech chi allan yng Nghoed-duon noson y gêm rygbi rhwng Cymru a Lloegr?

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad a ddigwyddodd ar Stryd Fawr Coed-duon.

Digwyddodd yr ymosodiad dydd Sadwrn 23 Chwefror - noson y gêm rygbi rhwng Cymru a Lloegr.

Tua 11.10pm, roedd y dioddefwr yn cerdded gyda ffrind benywaidd ar hyd y Stryd Fawr, yn agos at y garej Texaco pan ddaeth dau ddyn anhysbys ato.

Cafodd ei ddyrnu a'i gicio yn ei ben gan achosi toriad i'w ben a'i lygad yr oedd angen eu trin yn yr ysbyty.

Mae swyddogion yn ymchwilio i'r ymosodiad honedig hwn ac yn ail apelio am wybodaeth gan unrhyw un a all fod wedi gweld y digwyddiad hwn.

Hoffai swyddogion siarad â'r ddau ddyn yn y ddelwedd hon gan ei bod yn bosibl y gallant helpu'r ymchwiliad.

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth a all helpu ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 720 23/2/19 neu gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent.