Mae swyddogion yn apelio am wybodaeth yn dilyn lladrad fan o Lan yr Afon, Glyn Ebwy

Aethpwyd â'r fan Ford Transit wen tua 1am dydd Mawrth 11 Rhagfyr pan aeth pobl anhysbys i mewn i'r iard lle'r oedd y fan wedi parcio. Ni chymerwyd unrhyw eiddo na cherbydau eraill.

Gofynnir i unrhyw un â gwybodaeth ffonio 101, neu anfon neges uniongyrchol at Heddlu Gwent gan ddyfynnu rhif digwyddiad 77 o 11/12/2018. Neu ffoniwch Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.