Swyddogion yn ymchwilio i fyrgleriaeth £35,000 o siop Currys yng Nghaerffili

Mae swyddogion yn apelio am wybodaeth yn dilyn byrgleriaeth stoc gwerth tua £35,000 o siop Currys ym Mharc Manwerthu Gallaher, Crossways, Caerffili.

 

Digwyddodd y fyrgleriaeth rhywbryd dros nos rhwng 8pm dydd Mercher 30 Ionawr a 6.50am dydd Iau 31 Ionawr 2019.

 

Credir bod pum troseddwr anhysbys wedi tynnu rhan o'r wal frics yng nghefn y storfa ac wedi mynd i mewn i'r siop, gan ddwyn ffonau symudol, gliniaduron, oriorau clyfar a llechi. Achoswyd difrod y tu mewn i’r siop ac i'r tiliau hefyd.

 

Esbonia Cwnstabl Heddlu Stuart Lewis: “Rydym yn ymchwilio i'r fyrgleriaeth yn awr ac rydym yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth am y digwyddiad neu'r bobl a oedd yn ymwneud ag ef.

 

“Hoffem atgoffa pobl sy'n cael eu temtio i brynu nwyddau wedi'u dwyn am bris gostyngol eu bod nhw'n torri'r gyfraith. Os ydych chi'n gwybod bod yr eitemau rydych yn eu prynu wedi cael eu dwyn, rydych yn cyflawni trosedd o drin nwyddau wedi'u dwyn.

 

“Os gallwch helpu, cysylltwch â Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 45 31/01/19. Neu gallwch anfon neges uniongyrchol at ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter neu roi gwybodaeth yn ddienw trwy ffonio Crimestoppers ar 0800 555 111.”