Burgleriaeth. Rhodfa Lawrence yn Abertyleri

Allwch chi helpu? Mae swyddogion yn ymchwilio i fyrgleriaeth mewn cyfeiriad ar Rodfa Lawrence yn Abertyleri.

Digwyddodd y drosedd rhwng 2pm ar 24ain Mehefin 2018 a 9am ar 25ain Mehefin 2018.

Yn ystod y digwyddiad, torrodd unigolyn/unigolion anhysbys i mewn i'r adeilad trwy ffenestr cegin a chymryd teledu clyfar LG 52" a chonsol gemau Xbox rhifyn arbennig, a oedd wedi'i baentio yn lliwiau Minecraft (brown a gwyrdd).

Gofynnir i unrhyw un â gwybodaeth ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod: 127 25/06/18 neu ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800555111.