Galw yn ôl i'r carchar: Stephen Powell

Rydym yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i Stephen Powell (llysenw Turkey), 32 oed o Goed-duon, sydd wedi torri amodau ei drwydded ar ôl cael ei ryddhau o'r carchar ar 16 Tachwedd 2018.

Derbyniodd Stephen ddedfryd o ddau fis a 23 diwrnod yn y carchar am ladrad ar ôl cael ei ddedfrydu yn Llys Ynadon Casnewydd ar 6 Hydref 2018.

Oherwydd bod Stephen, a gafodd ei ryddhau ar drwydded, wedi torri amodau ei drwydded mae wedi cael ei alw yn ôl i'r carchar yn awr.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am ei leoliad ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 335 6/12/18. Neu ffoniwch Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.