Pump o bobl yn y ddalfa ar ôl i ddwy warant gael eu gweithredu yng Nghasnewydd

Mae swyddogion wedi arestio pump o bobl ar ôl gweithredu dwy warant yn ardal Alway, Casnewydd y bore yma. 

Gweithredwyd y gwarantau, un ohonynt wedi ei rhoi ar waith dan Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau a'r llall dan Ddeddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol, tua 6.30am ddydd Llun 22 Mehefin yn Heol Ladyhill gan swyddogion wedi'u hyfforddi mewn dulliau mynediad a swyddogion wedi'u hyfforddi i chwilio eiddo. 

Cawsant gymorth gan swyddogion o dimau plismona cymdogaeth dwyrain a gorllewin Casnewydd, ein hadran c?n a thimau ymchwilio troseddol. 

Cafodd pedwar dyn, 48, 24, 23 a 22 oed a menyw 43 oed - pob un ohonynt o ardal Casnewydd - eu harestio ar amheuaeth o feddu ar eiddo troseddol. Mae pob un ohonynt wedi cael eu rhyddhau tra bod ymchwiliad yn parhau.

Daethpwyd o hyd i swm mawr o arian, y credir i fod tua £70,000, wrth weithredu’r gwarantau. Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw gyffuriau yn yr eiddo. 

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Gwent: “Fel bob amser, hoffwn ddiolch we'n cymunedau am eu cymorth, sy'n hollbwysig er mwyn gallu gweithredu gwarantau fel y rhain yn llwyddiannus. 

“Nid oes neb yn adnabod eu cymdogaeth yn well na'r bobl sy'n byw yno. 

“Os gwelwch chi rywbeth sy'n ymddangos allan o le neu sydd ddim yn gwneud synnwyr, gallwch gysylltu â ni gan wybod y byddwn yn ymdrin â'r mater o ddifrif. 

“Gall rhywbeth sy'n ymddangos yn eithaf dibwys i chi fod yn rhan allweddol o ddarlun llawer mwy i Heddlu Gwent.”

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am gyflenwi neu ddefnyddio cyffuriau yn eich cymuned, ffoniwch ni ar 101, neu ffoniwch Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

Fel arall, gallwch anfon neges uniongyrchol gydag unrhyw wybodaeth at gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent.