Lladrad hyrddio - Co-op Garndiffaith

Rydym yn apelio eto am wybodaeth yn dilyn lladrad hyrddio yn siop y Co-op ar Heol Stanley, Garndiffaith a ddigwyddodd yn ystod oriau mân bore dydd Llun 1 Ebrill.

Mae swyddogion wedi rhyddhau delwedd o’r cerbyd a ddefnyddiwyd – cafodd ei ddwyn o ardal Y Fenni rhywbryd rhwng dydd Sadwrn 30 Mawrth ac oriau mân bore dydd Llun 1 Ebrill.

Tua 2.40am dydd Llun, cawsom alwad yn hysbysu bod cerbyd wedi gyrru i mewn i flaen y siop a thynnu'r peiriant arian parod. Credir bod tri throseddwr yn rhan o'r weithred.

Mae ymchwiliadau'n parhau ar hyn o bryd a gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 29 01/04/19.

Neu, gallwch anfon neges uniongyrchol at gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent neu gallwch roi gwybodaeth yn ddienw i Crimestoppers trwy ffonio 0800 555 111.