Ail apêl am dystion yn dilyn ymosodiad rhywiol ar Stryd y Dywysoges, Abertyleri

Mae ditectifs yn dal i apelio am wybodaeth yn dilyn hysbysiad am ymosodiad rhywiol honedig ar fenyw mewn cyfeiriad yn Stryd y Dywysoges, Abertyleri, yn ystod oriau mân y bore, dydd Mercher 10 Ebrill 2019.

Dywedodd Ditectif Arolygydd Leigh Holborn, sy'n arwain yr ymchwiliad: “Er bod ein hymholiadau'n parhau, yr wythnos hon mae dau fis ers i Heddlu Gwent gael ei hysbysu am y digwyddiad. Hoffem barhau i apelio am wybodaeth i ddod o hyd i ddyn a welwyd yn cerdded i lawr Stryd y Dywysoges tuag at gyffordd Heol Cwm Cottage ychydig ar ôl 1am dydd Mercher 10 Ebrill 2019.

“Yn ôl y disgrifiad roedd y dyn yn fawr, ac yn gwisgo crys-T a throwsus rhedeg. Roedd yn droednoeth ar y pryd. Credir efallai bod ganddo wybodaeth hollbwysig i'r ymchwiliad gan ei bod yn bosibl ei fod wedi gweld rhywbeth a allai helpu ein hymholiadau.

Dydd Sul, 21 Ebrill 2019, fel rhan o'r ymchwiliad parhaus, cafodd dyn 41 oed o ardal Abertyleri ei arestio ar amheuaeth o dresmasu gyda bwriad o gyflawni trosedd rhywiol ac ymosodiad rhywiol ar fenyw. Mae wedi cael ei ryddhau ers hynny heb Ddim Gweithredu Pellach.

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod: 21 o 10/04/2019. Gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau Facebook a Twitter Heddlu Gwent hefyd, neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.