AIL APÊL: Ydych chi wedi gweld Levi Gulwell, 37 oed, o Gasnewydd?

Rydym yn apelio unwaith eto am wybodaeth i ddod o hyd i Levi Gulwell, 37 oed, o ardal Casnewydd.

Hoffem siarad â Levi yn dilyn hysbysiadau am ymosodiad, difrod troseddol a byrgleriaeth, a ddigwyddodd dydd Sul, 30 Medi 2018 yn honedig.

Mae swyddogion yn credu y gall eu helpu gyda'u hymholiadau.

Gofynnir i unrhyw un sy'n gwybod ble mae Levi ffonio Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 52 o 30/09/18. Neu ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.