Rhybudd am gyffuriau yng Nghasnewydd yn dilyn marwolaethau sydyn

Mae ditectifs sy'n ymchwilio i farwolaeth sydyn dau ddyn, ac argyfyngau meddygol yn ymwneud â dau arall ers dechrau mis Ionawr, yn rhybuddio'r cyhoedd am swp o gyffuriau a all fod yn beryglus ac a all fod yn cael eu dosbarthu yng Nghasnewydd.

Mae ymchwiliadau i'r digwyddiadau, a ddigwyddodd rhwng dydd Mawrth 1af Ionawr a dydd Mawrth 8fed Ionawr 2019, yn parhau. Credir bod y digwyddiadau yn gysylltiedig â chymryd y cyffur heroin, ond nid yw'n glir eto a gawsant eu hachosi oherwydd cryfder swp penodol o gyffuriau neu oherwydd bod yr heroin wedi'i heintio gan sylwedd arall.

Mae'r heddlu'n ymchwilio i amgylchiadau'r digwyddiadau hyn ac maen nhw wedi arestio dyn 31 oed o ardal Casnewydd ar amheuaeth o gyflenwi cyffuriau Dosbarth A, yn dilyn gweithredu tair gwarant chwilio dydd Iau 10fed Ionawr. Mae wedi cael ei rhyddhau tra bod ymchwiliad yn parhau.

Dywedodd Ditectif Brif Arolygydd Nicholas Wilkie, o Ardal Blismona Leol y Dwyrain Heddlu Gwent: "Nid yw'n glir eto a oes cysylltiad uniongyrchol rhwng y digwyddiadau trasig hyn. Fodd bynnag, ni allaf anwybyddu'r posibilrwydd bod y marwolaethau ac argyfyngau meddygol hyn yn gysylltiedig â'r un swp o heroin.

"Mae defnyddio heroin yn anghyfreithlon, wrth gwrs, ond hoffwn gymell unrhyw un sy'n defnyddio'r cyffur ar hyn o bryd i fod yn arbennig o ofalus a gwyliadwrus. Os ydych chi'n ystyried cymryd cyffuriau - hyd yn oed os ydych yn eu defnyddio'n rheolaidd ac yn credu eich bod yn gwybod beth rydych yn ei gymryd - meddyliwch eto.

"Dylai unrhyw un sy'n credu efallai ei fod wedi dioddef niwed neu sydd wedi mynd yn sâl ar ôl cymryd cyffuriau geisio gofal meddygol ar frys."

Os oes angen cymorth arnoch chi, cysylltwch â'ch Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol neu gynllun Kaleidoscope lleol a fydd yn gallu eich cyfeirio at y gwasanaethau priodol.

Os oes gennych chi unrhyw bryderon neu unrhyw wybodaeth am gyflenwi cyffuriau anghyfreithlon yn eich ardal chi, ffoniwch ni ar 101. Neu gallwch anfon neges uniongyrchol atom ni ar Facebook neu Twitter, neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.