Rhybudd i fodurwyr yn ystod y tywydd oer

Bore dydd Iau 31 Ionawr 2019, cafodd Kia Sportage gwyn, rhif cofrestru CE18 VJP, ei ddwyn o Heol Wesle, Castle View, Caerffili.

Cafodd y car ei ddwyn tra oedd y perchennog yn y t?. Roedd wedi gadael yr injan yn troi er mwyn dadmer y ffenestr flaen.

Dywed Cwnstabl Stuart Lewis: “Rydym wedi cael hysbysiadau tebyg am y math hwn o drosedd ar draws Gwent yn ystod yr wythnosau diwethaf.  Os oes angen i chi ddadmer eich ffenestr flaen yn ystod y tywydd oer, arhoswch gyda'ch cerbyd. Peidiwch â gadael eich cerbyd heb neb ynddo. Peidiwch â gadael eich cerbyd heb ei gloi, gyda'r injan yn troi neu heb ei thanio. Byddwch yn wyliadwrus bob amser – gall lladron dargedu eich car mewn eiliadau.

“Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth am y digwyddiad hwn ffonio Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu rhif cofnod: 51 31/01/19. Gallwch anfon neges uniongyrchol at Heddlu Gwent ar Facebook a Twitter hefyd.”