RHYBUDD: Rydym wedi cael ein hysbysu bod arian ffug yn cael ei ddefnyddio yn ardal Y Fenni.

Dywedodd Arolygydd Michah Hassell: “Heddiw rydym wedi cael ein hysbysu bod arian ffug yn cael ei ddefnyddio yn yr ardal.

“Hoffwn ofyn i’r cyhoedd a busnesau lleol i fod yn arbennig o wyliadwrus wrth dderbyn arian, yn arbennig papurau £50, ac i ddweud wrthym ni am unrhyw arian ffug.”

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am arian ffug, cysylltwch â Heddlu Gwent ar 101, neu anfonwch Neges Uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter, gan ddyfynnu rhif cofnod: 244 10/10/19 neu ffoniwch Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.