Lladrad - Stryd Fawr, Coed-duon

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn hysbysiadau am ladrad yn Carphone Warehouse ar Stryd Fawr, Coed-duon.

Digwyddodd y lladrad tua 3.45pm ddoe, pan ymosododd dau ddyn gyda morthwyl ar aelod o staff cyn gadael y siop gydag eitemau wedi'u dwyn. Yna gyrrodd y ddau ohonynt i ffwrdd mewn car Volvo llwyd.

Ni chredir bod anafiadau'r aelod o staff yn ddifrifol.

Rydym yn apelio ar unrhyw un a oedd yn yr ardal ar y pryd a all fod wedi gweld rhywbeth a allai helpu swyddogion gyda'u hymchwiliad i gysylltu â ni. Rydym yn arbennig o awyddus i siarad ag unrhyw un â delweddau camera dashfwrdd. Cysylltwch â Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu cyfeirnod 332 o 11/2/19. Neu, anfonwch neges uniongyrchol at ein Desg Cyfryngau Cymdeithasol, trwy gyfrwng Facebook neu Twitter.