Masnachwyr Twyllodrus yn Nwyrain Casnewydd

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn nifer o hysbysiadau am fasnachwyr twyllodrus yn gweithredu mewn cymdogaethau yn nwyrain Casnewydd.

Yn ôl honiadau mae unigolion, gan amlaf yn esgus eu bod yn lanhawyr ffenestri, wedi bod yn targedu trigolion oedrannus, gan fynnu arian ganddynt am waith nad ydynt wedi ei wneud ac yn ymddwyn yn ymosodol os bydd rhywun yn eu cwestiynu.

Mae achosion wedi digwydd yn wardiau Beechwood a Victoria, gan gynnwys Heol Harrow, Heol Windsor, Stryd Corelli a Heol Corporation yn yr wythnosau diweddar.

Mae swyddogion yn credu efallai bod nifer o unigolion yn cyflawni'r gweithgareddau hyn a'u bod yn gweithredu fel gr?p.

Peidiwch ag ateb y drws i unrhyw un nad ydych yn ei adnabod.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am y digwyddiadau hyn, ffoniwch Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu rhif cofnod 436 o 07/01/19. Neu gallwch anfon neges uniongyrchol atom ni ar Facebook neu Twitter, neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.