Rydym yn annog trigolion Casnewydd i gadw eu cartrefi'n ddiogel yn y tywydd poeth yn dilyn cynnydd yn nifer yr hysbysiadau am fyrgleriaethau dros yr wythnos ddiwethaf

Rydym yn annog trigolion Casnewydd i gadw eu cartrefi'n ddiogel yn y tywydd poeth yn dilyn cynnydd yn nifer yr hysbysiadau am fyrgleriaethau dros yr wythnos ddiwethaf.

Mae troseddau wedi cael eu cofnodi ar draws y ddinas ac mae swyddogion yn credu mai ffenestri a drysau heb eu cloi sy'n gyfrifol am hynny.

Dywedodd Ditectif Brif Arolygydd Nicholas Wilkie: "Yn y tywydd poeth hwn rydym yn deall y bydd llawer o drigolion yn agor eu ffenestri a drysau. Er bod hyn yn ddealladwy, wrth i gartrefi geisio cadw'r gwres allan, rydym yn annog aelodau'r cyhoedd i beidio â'u gadael heb neb yn agos atynt.

"Os ydych yn eich gardd, gwnewch yn si?r fod ffenestri a drysau ym mlaen y t? yn ddiogel, neu os ydych yn mynd allan, gwnewch yn si?r eu bod wedi eu cau a'u cloi. Yn drist, eiliadau yn unig sydd eu hangen ar leidr sy'n bachu cyfle i fynd i mewn i'ch cartref trwy ffenest agored.

Hefyd, os gwelwch chi unrhyw un yn ymddwyn yn amheus, ffoniwch ni".

Gofynnir i unrhyw un â gwybodaeth neu bryderon ynghylch byrgleriaethau yng Nghasnewydd ffonio Heddlu Gwent ar 101 neu ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.