Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad a ddigwyddodd ar Stryd Fasnachol yn Nhredegar.

Digwyddodd yr ymosodiad ychydig ar ôl hanner nos yn ystod oriau mân bore dydd Sadwrn 1af Medi. Roedd y dioddefwr, dyn yn ei 40au, yn cerdded ar hyd Stryd Fasnachol pan gafodd ei bwnio yn ei ben y tu allan i siop Family Vision gan ddau ddyn anhysbys gan achosi iddo gwympo i'r llawr. Derbyniodd anafiadau i'w ben a'i wyneb yn ogystal ag anaf i'w law.

Cafodd y dioddefwr driniaeth yn yr ysbyty ond mae'n gwella yn ei gartref yn awr.

Mae swyddogion yn ymchwilio ac os gwelodd unrhyw un yr ymosodiad hwn, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 22 1/9/18.