Ymosodiad Rhywiol ar Stryd y Dywysoges, Abertyleri

Dydd Mercher 10 Ebrill 2019, rhwng tua 2.15am a 2.45am, bu swyddogion yn ymateb i hysbysiad o ymosodiad rhywiol honedig mewn cyfeiriad ar Stryd y Dywysoges, Abertyleri.

Mae ditectifs yn ymchwilio yn awr ac yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un a allai fod wedi gweld unrhyw beth a allai helpu'r ymchwiliad.

Os oeddech chi yn ardal Stryd y Dywysoges tua'r adeg hon ac os gwelsoch chi unrhyw beth amheus, neu os oes gan unrhyw un ddelweddau teledu cylch cyfyng neu gamera car ar gyfer yr ardal hon ar adeg y digwyddiad, cysylltwch â ni gan ei bod yn bosibl bod gennych chi wybodaeth hollbwysig a allai helpu ein hymholiadau.

Mae ein swyddogion arbenigol yn rhoi cymorth i'r dioddefwr benywaidd yn awr.

Gofynnir i unrhyw un â gwybodaeth ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 21 o 10/4/19. Gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau Facebook a Twitter Heddlu Gwent hefyd, neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.