Cyngor ar ddiogelwch siediau yn dilyn achosion o dorri i mewn

Mae swyddogion yn Sir Fynwy yn atgoffa trigolion i gadw eu siediau a'u hadeiladau allan yn ddiogel yn dilyn nifer o fwrgleriaethau yn yr ardal.

Yn ystod y pythefnos diwethaf, rydym wedi cael 11 o adroddiadau am fwrgleriaethau mewn siediau ledled Sir Fynwy lle mae nifer o offer p?er wedi cael eu dwyn.

Mae nifer o ffyrdd y gellir cadw eich eiddo yn ddiogel, gan gynnwys cloeon clap o ansawdd da na ellir eu torri yn rhwydd a sicrhau bod eiddo gwerthfawr allan o'r golwg ac wedi eu cloi. I gael rhagor o awgrymiadau am gadw eich eiddo'n ddiogel, ewch i'n gwefan: https://www.gwent.police.uk/cy/cyngor/cyngor/a-c-rhybuddion-trosedd-seiberdrosedd/bwrgleriaeth/

Os oes gennych unrhyw wybodaeth am y digwyddiadau hyn, cysylltwch â ni drwy ffonio 101 gan ddyfynnu cofnodrif 273 06/03/2019.

Gallwch hefyd anfon neges uniongyrchol atom drwy dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter Heddlu Gwent neu fel arall gallwch ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.