Diweddariad Eira: Neges o ddiolch gan bawb yn Heddlu Gwent

DIOLCH YN FAWR IAWN i’r cyhoedd yng Ngwent am yr holl gynigion o gefnogaeth mewn cymaint o wahanol ffyrdd yn ystod y 24 awr diwethaf.

Mae wedi bod yn ddarostyngol gweld y cyhoedd yn cynnig cymorth nid yn unig i ni ond i wasanaethau golau glas eraill a chymunedau mewn unrhyw ffordd y gallant.

Ar hyn o bryd mae Heddlu Gwent yn gweithredu gwasanaeth argyfwng 24 awr, sy’n cynnwys ein cynlluniau strategol gyda’n hasiantaethau partner sydd ar waith ar gyfer y math hwn o sefyllfa – o ganlyniad, byddai’n well gennym petai’r cyhoedd yn cadw’n ddiogel a chynnes dan do a dilyn ein cyngor a’r newyddion sy’n cael eu postio ar ein tudalennau Facebook a Twitter.

Unwaith eto, hoffem ddiolch i chi ac wrth gwrs i’n swyddogion a’r Heddlu Gwirfoddol – o’u taith gerdded oer i’r gwaith ac adref, i glirio’r eira, i ymateb i ddigwyddiadau a mynd ar batrôl ar y strydoedd yn yr amodau peryglus hyn – ein blaenoriaeth yw eich cadw chi’n ddiogel...

Cadwch yn ddiogel.