Tân, Lanes Recovery Y Fenni

Allwch chi helpu? Yn ystod oriau mân y bore ar ddydd Sadwrn 24 Chwefror 2018 cawsom adroddiadau o dân mewn canolfan adfer cerbydau ar Ystâd Ddiwydiannol Heol yr Undeb yn Y Fenni.

Aeth swyddogion i'r lleoliad gyda chydweithwyr o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru a ddaeth o hyd i chwe cherbyd ar dân.

Diffoddwyd y tân yn ddiogel a gosodwyd gwarchodydd i ddiogelu'r safle er mwyn diogelwch.

Ar hyn o bryd mae swyddogion yn credu bod y tân yn fwriadol a gofynnir i unrhyw un ag unrhyw faint o wybodaeth gysylltu â nhw.

Mae'n debygol y byddai'r bobl a oedd yn gysylltiedig â'r digwyddiad wedi drewi o fwg yn ofnadwy ar ddiwrnod y tân neu byddai ganddynt geriach a allai gynnau tân fel caniau petrol neu efallai eu bod wedi cael eu hanafu yn ystod y digwyddiad.

Os yw hyn yn swnio'n gyfarwydd, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 3 24/02/18 neu cysylltwch â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

https://www.youtube.com/watch?v=J7cos4sL31U&feature=youtu.be