Tân mewn Adeilad: Canolfan Ieuenctid wag, Pontllan-fraith. A welsoch chi unrhyw beth?

Mae swyddogion yn apelio am wybodaeth bellach yn dilyn tân yn y Ganolfan Ieuenctid wag ar Heol Syr Ifor, Pontllan-fraith. Aeth Heddlu Gwent a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru i'r adeilad tua 8.45pm dydd Sadwrn 13 Gorffennaf 2019.

Ar hyn o bryd rydym yn trin y tân fel un amheus ac mae ymchwiliad ar y cyd gyda chydweithwyr o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn parhau.

Rydym wedi cael hysbysiadau am gr?p o bobl yn yr ardal cyn i'r gwasanaethau brys gyrraedd y lleoliad. Rydym yn apelio am dystion a allai fod wedi gweld unrhyw un yn agos at yr adeilad rhwng 8pm a 8.45pm.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth a allai helpu'r ymchwiliad, gan gynnwys delweddau teledu cylch cyfyng neu gamera dashfwrdd, gallwch ffonio Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 540 o 13/7/19 neu anfonwch neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.