Tanwydd wedi cael ei ddwyn o orsafoedd petrol ar draws ardal Gwent a De Cymru

Mae swyddogion yn ymchwilio yn dilyn nifer o achosion o ddwyn petrol, gwerth cannoedd o bunnoedd, o saith gorsaf betrol wahanol ar draws ardal Gwent a De Cymru.

Digwyddodd yr achosion hyn rhwng dydd Mawrth 13 Awst a dydd Mawrth 27 Awst. Mae amryw o wahanol gerbydau wedi cael eu defnyddio, Citroen arian, fan Ford Transit wen, Ford Focus glas a Peugeot arian.Roedd pob un o'r cerbydau'n defnyddio platiau rhif ffug.

Hoffai swyddogion siarad â'r dyn yn y ddelwedd hon gan ei bod yn bosibl y gall ein helpu gyda'n hymholiadau.

Os gallwch chi helpu gyda gwybodaeth am y digwyddiadau hyn, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod: 1900298450, neu gallwch anfon neges uniongyrchol gyda gwybodaeth at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent.