Arddegyn yn cael ei gyhuddo yn dilyn byrgleriaethau Y Fenni

Ddoe (24 Ionawr 2019), cafodd bachgen 17 oed o ardal Y Fenni ei arestio a'i gyhuddo yn dilyn dwy fyrgleriaeth fasnachol yn Y Fenni.

Mae wedi cael ei fechnïo i ymddangos o flaen llys ar 5 Chwefror 2019. Mae hefyd yn destun amodau i aros dan do rhwng 7pm a 7am ac i gyflwyno ei hun i swyddogion.

Mae swyddogion yn dal i ymchwilio i fyrgleriaethau eraill yn yr ardal ac maent yn annog y gymuned i'n hysbysu am eu pryderon trwy ffonio 101 neu gallwch anfon neges uniongyrchol atom ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter Heddlu Gwent. Gall trigolion lleol hysbysu'n ddienw hefyd trwy ffonio Crimestoppers ar 0800 555111.Cofiwch ffonio 999 mewn argyfwng.