Terfysgaeth yn y DU

Ditectif Brif Uwcharolygwr Mark Warrender, Pennaeth Troseddu, Heddlu Gwent


Yr wythnos hon mae Heddlu Gwent yn codi ymwybyddiaeth o sut gall cymunedau weithredu gyda’i gilydd i drechu terfysgaeth.

Mae’n bwnc anodd ei drafod. Mae ffin denau iawn rhwng addysgu ein cymunedau ac achosi dychryn diangen.  

Ac eto, rydym wedi gweld y gall terfysgwyr ymosod ar unrhyw bryd yn unrhyw le heb rybudd.  

Felly’r wythnos hon, rydym yn rhannu cyngor fel rhan o ymgyrch genedlaethol.  

Nod yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth o sut gall aelodau’r cyhoedd riportio’r hyn maen nhw’n ei weld a’i glywed, pa arwyddion allai awgrymu bygythiad terfysgol a sut gall aelodau’r cyhoedd amddiffyn eu hunain. 

Os ydych wedi gweld neu glywed rhywbeth a allai awgrymu bygythiad terfysgol i’r DU, hyd yn oed os yw’n ymddangos yn ddibwys neu ddim gwerth ei grybwyll, dilynwch eich greddf a gweithredwch trwy ei riportio. Gallai unrhyw wybodaeth fod yn bwysig, ni waeth pa mor fach neu ddinod y mae’n ymddangos, mae’n well bod yn ddiogel a’i riportio.

Gallwch ein helpu ni i atal terfysgaeth ac achub bywydau. Hyd yn oed os nad ydych yn si?r, rhowch wybod i ni er mwyn i’n swyddogion sydd wedi cael hyfforddiant arbenigol ymchwilio i’r mater, bydd pob galwad a chlic yn cael sylw. Gweithredu’n Gwrthwynebu Terfysgaeth

Gallwch roi gwybod i ni am weithgarwch terfysgol posibl yn y DU neu a all effeithio ar y DU, mewn gwahanol ffyrdd. Riportiwch ar-lein ar www.gov.uk/ACT yn defnyddio ein dull ar-lein cyflym a chyfrinachol, neu ffoniwch y Llinell Frys Gwrthderfysgaeth ar 0800 789 321. Rydym yn monitro’r gwasanaeth hwn trwy’r dydd a nos. Os yw’n argyfwng ac os ydych yn amau perygl ar unwaith ffoniwch 999.

Dilynwch ein tudalennau Twitter a Facebook yr wythnos hon am fwy o wybodaeth.