Teulu’n talu teyrnged i ddyn 93 oed a oedd yn annwyl iawn i’r gymuned leol

Mae teulu dyn a fu farw ar ôl gwrthdrawiad traffig ffordd wedi talu teyrnged iddo.

Galwyd swyddogion i wrthdrawiad traffig ffordd rhwng fan a cherddwr ddydd Iau 11 Mehefin yn Havard’s Row, Rhymni, Caerffili, tua 9.45am.

Aethpwyd â’r cerddwr, dyn 93 oed, i Ysbyty Tywysog Charles, Merthyr Tudful, ond bu farw o’i anafiadau ddydd Sul 14 Mehefin.

Gellir ei enwi yn awr fel Ivor Norman Hadley o Rymni.

Mae teulu Mr Hadley, a oedd yn cael ei adnabod fel Norman, wedi cyhoeddi’r deyrnged ganlynol:

“Gwr, tad, tad-cu a hen dad-cu cariadus.

“Roedd Norman yn ddyn anhunanol a fyddai’n gwneud unrhyw beth i helpu pobl eraill. Roedd bob amser yn hapus i fod yn weithgar a phrysur, yn gwneud jobsys bach hyd yn oed yn 93 oed.

“Roedd pawb yn y gymuned leol yn ei adnabod ac roedd yn annwyl i bawb.

“Mae ei golli mewn amgylchiadau mor drasig wedi bod yn sioc enfawr i’r teulu cyfan. Bydd yn gadael bwlch na ellir byth ei lenwi. Mae ein calonnau wedi torri.”

Mae swyddogion o uned ymchwilio i wrthdrawiadau’r llu yn ymchwilio i amgylchiadau’r gwrthdrawiad ac yn apelio ar dystion i gysylltu â nhw.

Hoffent glywed yn benodol gan unrhyw un a allai fod â delweddau camera dashfwrdd neu deledu cylch cyfyng o’r ardal ar y pryd.

Gofynnir i unrhyw un â gybodaeth ein ffonio ni ar 101 gan ddyfynnu cyfeirnod 2000204937. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

Gallwch anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook a Twitter hefyd.