Teyrnged gan deulu Rebecca Davies

Mae teulu Rebecca Davies, a fu farw yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffyrdd ar yr A4042 yn Llanelen ger Y Fenni, ddydd Iau 2 Ionawr, wedi rhyddhau'r deyrnged ganlynol:

Becky, ein seren ddisglair na fydd byth yn pylu.

Roedd ein merch yn brydferth ar y tu fewn a'r tu fas. Roedd hi'n benderfynol o helpu pobl eraill, yn gwirfoddoli gydag Ambiwlans Sant Ioan a Hosbis y Santes Fair tra oedd yn astudio am ei gradd mewn biocemeg ym Mhrifysgol Birmingham gyda'r nod o ddod yn feddyg. Gwnaeth i ni deimlo mor eithriadol o falch.

Nos da ein merch annwyl a phrydferth. Boed i lu o angylion dy suo i orffwys.