Teyrnged i ddyn o Drefynwy gan ei deulu

Mae teulu Jacob Picken o Drefynwy wedi talu teyrnged iddo.

Tua 3.45pm ddydd Gwener 7 Chwefror, daeth swyddogion heddlu o hyd i gorff dyn yn ardal Cymin, Trefynwy.

Mae'r dyn wedi cael ei enwi'n swyddogol fel Jacob Picken, 23 oed, y cafodd Heddlu Gwent ei hysbysu ei fod ar goll ddydd Mercher 5 Chwefror.

Nid yw swyddogion yn trin y farwolaeth fel un amheus.

Mae teulu Mr Picken wedi talu'r deyrnged ganlynol iddo:

"Roedd Jacob bob amser yn mynegi ei hun drwy gariad a charedigrwydd. Mae ein calonnau wedi torri ar ôl colli'r enaid anwylaf hwn. Ni allem ni obeithio am fab gwell na Jacob ac rydym mor ddiolchgar iddo am roi 23 o flynyddoedd bendigedig i ni. Mae gwybod y bydd gyda ni, yn goleuo ein dyfodol, yn lleddfu'r tristwch rydym yn ei deimlo o golli ein mab hynaf.

"Hoffem ddiolch i gymaint o bobl am eu dymuniadau gorau a'u caredigrwydd. Diolch am fod yn ffrindiau mor wych i ni yn ystod y cyfnod hwn.  Mae'r gymuned yn y dref, ysgolion Haberdashers Trefynwy, Ysgol Gyfun Trefynwy, Ysgol Osbaston a Chlwb Rygbi Trefynwy yn gefn i ni.  Mae angen i chi i gyd edrych ar ôl eich gilydd, gyda’ch ffrindiau a theuluoedd lle bynnag yr ydych chi. 

“Hoffem ddiolch i Heddlu Gwent a'r gwasanaethau brys am bopeth maen nhw wedi ei wneud yn ystod y diwrnodau diwethaf.

"Nid ydym am i farwolaeth Jacob fod yn ofer ac rydym yn awyddus i hyn arwain at newid cadarnhaol yn y ffordd rydym yn edrych ar broblemau iechyd meddwl. Dyna pam rydym am gael trafodaeth onest am yr hyn y mae angen i bawb ohonom ei wneud i helpu ein plant yn y dyfodol. Mae Jacob wedi rhoi'r cyfle hwn i ni ac rydym am fanteisio arno, gyda'r holl gariad a ddangosodd Jacob bob amser tuag at ei ffrindiau a'i deulu."