Trelar cymalog wedi cael ei ddwyn – Allwch chi helpu?

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn lladrad trelar cymalog o gilfach barcio ar yr A449 i gyfeiriad y de rhwng Brynbuga a'r M4.

 

Cafodd y trelar ei ddwyn o'r gilfach barcio rhywbryd rhwng 4pm dydd Gwener 24 Mai 2019 a 8.15pm dydd Llun G?yl y Banc, 27 Mai 2019. Roedd y gyrrwr wedi gollwng yr aer o system y trelar ar ôl ei barcio; felly byddai'n rhaid i rywun fod ar y safle am gryn amser i ail lenwi'r system gydag aer cyn symud y trelar.

 

Yn ôl y disgrifiad, mae'r trelar, a oedd yn cario bwndeli metel sgrap, o wneuthuriad Kraker ac mae'n las, gydag ochrau uchel a llawr symudol. Mae ganddo lifft ar y cefn a phlât adnabod ar y blaen yn dangos LAN95.

 

A welsoch chi unrhyw beth amheus yn yr ardal ar y pryd neu a ydych chi wedi gweld y trelar ers hynny? Cysylltwch â ni gydag unrhyw wybodaeth, gan ddyfynnu rhif cofnod 513 o 27/5/19. Neu, gallwch anfon neges uniongyrchol at gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter Heddlu Gwent. Gallwch roi gwybodaeth yn ddienw i Crimestoppers hefyd trwy ffonio 0800 555 111.