Teyrngedau i Matthew Treggiden

Ar ddydd Mercher 14 Chwefror daethpwyd o hyd i gorff dyn mewn coetir ger Heol Camp yng Nghas-gwent.

Gallwn gadarnhau bod y dyn wedi cael ei adnabod yn swyddogol yn awr fel Matthew Treggiden, 43 oed, a welwyd diwethaf ar 4 Rhagfyr 2017.

Nid yw swyddogion yn trin y farwolaeth fel un amheus ar hyn o bryd.

Mae ei deulu'n cael cymorth gan swyddogion arbenigol a chafwyd y deyrnged ganlynol ganddynt:

"Hoffem ddiolch i'r heddlu a phawb a oedd ynghlwm a helpodd Matthew a'r unigolyn a ddaeth o hyd iddo. Hoffem hefyd ddiolch i'n holl ffrindiau sydd wedi cynnig eu cefnogaeth dros y misoedd anodd hyn. Roedd Matthew yn unigolyn caredig, addfwyn. Roedd ei deulu'n meddwl y byd ohono a bydd colled fawr ar ei ôl.''