Troseddwyr yn targedu dwy siop yng nghanol tref Caerffili

Mae swyddogion yn apelio am wybodaeth ar ôl i ddwy siop yng nghanol tref Caerffili gael eu targedu dros nos gan droseddwyr yn ystod y tri diwrnod diwethaf.

Dydd Mawrth 19 Chwefror 2019, tua 2am, ceisiodd rhywun dorri i mewn i Subway ar Heol Caerdydd, Caerffili. Canodd y larwm ac yn ffodus ni chafodd unrhyw beth ei ddwyn. (Rhif cofnod: 47 19/02/19)

Dydd Iau 21 Chwefror 2019, tua 10.30pm, torrodd rhywun i mewn i siop elusen T? Hafan ar Stryd y Farchnad a chafodd eiddo ei ddwyn. (Rhif cofnod: 599 21/02/19)

Mae swyddogion yn atgoffa busnesau a phreswylwyr yn yr ardal i fod yn wyliadwrus ac i hysbysu Heddlu Gwent bob amser am unrhyw weithgarwch amheus.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am y ddau ddigwyddiad hyn, cysylltwch â Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu'r rhif cofnod. Neu, gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalen Facebook neu Twitter Heddlu Gwent. Cofiwch, os gwelwch drosedd yn cael ei chyflawni, ffoniwch 999 bob tro.