Ty-du - Tri dyn wedi cael eu cyhuddo o fyrgleriaeth a throseddau eraill.

Ty-du - Tri dyn wedi cael eu cyhuddo o fyrgleriaeth a throseddau eraill.

Hysbyswyd yr heddlu am ddwy fyrgleriaeth yn ardal ystâd Rivermead, Ty-du yn ystod nos dydd Llun 28ain Hydref 2019. Torrodd y tramgwyddwyr honedig i mewn i eiddo a dwyn eitemau gan gynnwys allweddi ceir a cherbyd.

Yn dilyn ein hymchwiliad, ar ddydd Mawrth 29ain Hydref 2019 mae dyn 36 oed o Lanrhymni, Caerdydd wedi cael ei gyhuddo o ddau achos o fyrgleriaeth (annedd a lladrad), dwyn cerbyd modur a thwyll trwy ymhoniad anwir.

Mae dyn 32 oed o'r Rhath, Caerdydd wedi cael ei gyhuddo o ddau achos o fyrgleriaeth (annedd a lladrad) a dwyn cerbyd modur hefyd.

Mae dyn 38 oed, heb gartref sefydlog, wedi cael ei gyhuddo o ddau achos o fyrgleriaeth (annedd a lladrad), dwyn cerbyd modur a meddu ar gyffuriau a reolir Dosbarth B.

Byddant yn ymddangos gerbron llys yn awr.

 

Camau i osgoi dioddef byrgleriaeth…

  • Sicrhewch fod yr holl ddrysau wedi cloi ac yn ddiogel bob amser ac yn arbennig yn y nos
  • Symudwch unrhyw eitemau gwerthfawr oddi wrth ddrysau a ffenestri a chuddiwch nhw o'r golwg ble y bo'n bosibl
  • Dywedwch wrth ffrind neu gymydog os ydych yn mynd i fod i ffwrdd o'r eiddo.
  • Hysbyswch ni am unrhyw bobl amheus a allant fod yn dangos diddordeb arbennig mewn eiddo.
  • Peidiwch â mynd at unrhyw un na chwestiynu unrhyw un a all fod yn ymddwyn yn amheus. Hysbyswch yr heddlu amdanynt drwy ffonio 999 mewn argyfwng neu 101 am gyngor cyffredinol.

Mae'r digwyddiadau hyn yn brin, ond gellir eu hatal yn sylweddol trwy ddilyn y cyngor uchod.