Deall Trais Ieuenctid Difrifol a Gangiau yng Ngwent #OpJigsaw

Roedd yn wych troi allan dydd Mawrth 5ed Chwefror ar gyfer ein digwyddiad partneriaeth gyda @OneNewport - ‘Deall Trais Ieuenctid Difrifol a Gangiau yng Ngwent’.

Cafwyd diweddariad llawn gwybodaeth gan ein Cyd-gysylltydd Troseddau Cyfundrefnol Difrifol, Prif Arolygydd Paul Davies ar sut rydym yn mynd i'r afael â throseddau cyfundrefnol difrifol yma yng Ngwent.

Cawsom gipolwg ar y darlun ehangach o ran gangiau a diwylliant gangiau hefyd, gan Junior Smart. Cafodd Junior ei ryddhau o'r carchar yn 2006 ar ôl dedfryd o 10 mlynedd am droseddau'n ymwneud â chyffuriau a gangiau. Gallwch ddarllen mwy am ei siwrnai a'i holl waith cadarnhaol ers iddo gael ei ryddhau yn y lluniau.

Dywedodd Prif Arolygydd Paul Davies: “Mae gwaith partner yn allweddol i gefnogi gwaith rheolaidd Ymgyrch Jig-so o fewn Heddlu Gwent i fynd i'r afael â'r troseddau mwyaf difrifol a throseddau cyfundrefnol yn ein cymunedau.

“Mae troseddwyr sy'n ymwneud â throseddau cyfundrefnol difrifol yn bygwth ein cymunedau bob dydd. Mae'r problemau cysylltiedig, megis: trais a bygythiad, cyflenwi cyffuriau ar raddfa fawr a thwyll, i enwi ond ychydig, yn arwain at ganlyniadau enfawr, yn creu poen a dioddefaint yn ein cymunedau ac, yn amlach na pheidio, nid yw pobl yn eu gweld fel rhan o'r darlun ehangach o droseddau cyfundrefnol difrifol."

#OpJigsaw