Newyddion diweddaraf: Bachgen 14 oed o ardal Coed-duon wedi ei arestio ar amheuaeth o gyflenwi cyffuriau dosbarth A

Ymchwiliad i farwolaeth Carson Price, 13 oed, o Ystrad Mynach - y newyddion diweddaraf gan yr Uwch Swyddog Ymchwilio, Ditectif Brif Arolygydd Alun Davies:

“Ers y digwyddiadau trasig nos Wener, mae ein tîm ymchwilio wedi bod yn dilyn sawl llwybr i geisio darganfod amgylchiadau marwolaeth Carson Price, 13 oed.

“O ganlyniad, y bore yma, dydd Iau 18 Ebrill, gweithredodd swyddogion arbenigol Heddlu Gwent warant dan Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau, mewn cyfeiriad ym Mhontllanfraith, Coed-duon.

“Mae bachgen 14 oed o'r ardal wedi cael ei arestio yn awr ar amheuaeth o gyflenwi cyffuriau a reolir Dosbarth A.

“Mae yn y ddalfa ar hyn o bryd yng ngorsaf heddlu Casnewydd Canolog a bydd yn cael ei gyfweld gydag oedolyn priodol fel rhan o'n hymchwiliad.

“Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i'r gymuned sydd wedi cynorthwyo'r ymchwiliad. Hoffwn annog unrhyw un sydd â gwybodaeth bellach a allai helpu ein hymholiadau i gysylltu â Heddlu Gwent a byddwn yn eich hysbysu am unrhyw ddatblygiadau pellach.

Ychwanegodd Uwch-arolygydd Caerffili, Nick McLain: “Hoffwn ddiolch i holl aelodau'r gymuned am eu cefnogaeth gyson yn ystod y cyfnod trasig hwn. Mae'r wybodaeth a dderbyniwyd oddi wrth y cyhoedd wedi bod yn rhan hanfodol o'r ymchwiliad. Hoffwn bwysleisio nad oes unrhyw un wedi cael ei gyhuddo o unrhyw droseddau ac mae'r ymchwiliad yn parhau.

“Hoffwn ofyn i'r gymuned gefnogi ein gwaith cyfredol a pheidio â rhoi unrhyw sylwadau ar y cyfryngau cymdeithasol a allai beryglu'r ymchwiliad."