DIWEDDARIAD: Apêl am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffyrdd angheuol ar yr A449 tua'r gogledd o gyffordd Coldra i Frynbuga.

Y bore yma, dydd Mawrth 11 Rhagfyr 2018, tua 6.10am, galwyd swyddogion i leoliad gwrthdrawiad traffig ffyrdd cerbyd unigol, sef fan Fiat Ducato wen, ar yr A449 tua'r gogledd o gyffordd Coldra i Frynbuga.

Yn drist, cyhoeddwyd bod y gyrrwr, dyn 64 oed o ardal Weston Super Mare, wedi  marw ar safle'r gwrthdrawiad.

Mae swyddogion yn gofyn i unrhyw fodurwyr a oedd yn defnyddio'r ffordd rhwng 6am a 6.15am wirio unrhyw ddelweddau camera dashfwrdd a all ddarparu gwybodaeth bellach a fydd o gymorth i swyddogion gyda'u hymholiadau.

Dylai unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad neu unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth bellach ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod: 48 11/12/18