Diweddariad yn dilyn bwrgleriaethau mewn eiddo masnachol yn ardal Pont-y-p?l

Ddydd Sadwrn 9 Mawrth 2019, cawsom wybod am ddau achos o fwrgleriaeth mewn eiddo masnachol ym Mhont-y-p?l.

Cafodd Bachelors Barbers a Salon 18 eu targedu dros nos. Rhoddwyd gwybod bod arian wedi'i ddwyn a bod y ddau leoliad wedi'u difrodi.

Yn dilyn ymholiadau, cafodd bachgen 17 oed ei arestio o ardal Pont-y-p?l yn ddiweddarach ar amheuaeth o fwrgleriaeth ac mae ymholiadau'n mynd rhagddynt.