DIWEDDARIAD: Pedwerydd dyn wedi’i arestio yn dilyn ymosodiad rhywiol difrifol yn Abertridwr

Mae ditectifs wedi arestio pedwerydd dyn yn dilyn hysbysiadau am ymosodiad rhywiol difrifol a ddigwyddodd mewn cyfeiriad yn ardal Abertridwr nos Sadwrn, 24 Tachwedd 2018.

Mae dyn 35 oed o ardal Bolton wedi cael ei arestio mewn perthynas â'r digwyddiad hwn ac mae yn y ddalfa ar hyn o bryd.

Mae'r arést hwn yn dilyn cyhuddo dyn 32 oed o ardal Abertridwr o dreisio yr wythnos ddiwethaf. Ymddangosodd yn Llys Ynadon Casnewydd ar 30 Tachwedd a chafodd ei gadw yn y ddalfa, cyn iddo ymddangos yn Llys y Goron Casnewydd ar 2 Ionawr 2019.

Yn y cyfamser mae dau ddyn 28 oed o ardal Caerdydd, a gafodd eu harestio hefyd yn dilyn y digwyddiad, wedi cael eu rhyddhau tra bod ymchwiliad yn parhau.