NEWYDDION DIWEDDARAF: Pedwerydd dyn wedi'i gyhuddo mewn cysylltiad â byrgleriaethau T?-du.

Mae pedwerydd dyn wedi cael ei gyhuddo o gynllwynio i gyflawni byrgleriaeth yn dilyn cyfres o achosion o dorri i mewn i eiddo a dwyn ceir yn ardal T?-du a'r cyffiniau yng Nghasnewydd.

Ymddangosodd y dyn 25 oed o ardal Telford yn Llys Ynadon Casnewydd dydd Sadwrn 26 Ionawr.

Cafodd tri arall eu cyhuddo o gynllwynio i gyflawni byrgleriaeth a gwnaethant ymddangos gerbron y llys yr wythnos ddiwethaf, dyn 37 oed o ardal Merthyr Tudful, dyn 28 oed o ardal Abertyleri a dyn 36 oed o ardal Rhisga.

Mae'r pedwar ohonynt wedi cael eu cadw yn y ddalfa ac maent i fod i ymddangos yn Llys y Goron Casnewydd dydd Gwener 22 Chwefror 2019.

Mae ymchwiliadau'n parhau. Gall unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu cyfeirnod 1900018802. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter. Gallwch gysylltu â'r swyddog ymchwilio hefyd ar [email protected].