NEWYDDION DIWEDDARAF: Clwb Rygbi Tredegar Newydd - Dydd Sadwrn 6 Gorffennaf 2019

Tua 11.45pm dydd Sadwrn 6 Gorffennaf 2019, galwyd swyddogion i hysbysiadau am ffrwgwd yng Nghlwb Rygbi Tredegar Newydd.

Ar ôl cyrraedd, canfu'r swyddogion ddyn 40 oed a oedd yn anymwybodol ac nad oedd yn anadlu. Cyflawnodd swyddogion CPR yn y fan a'r lle, ond cyhoeddwyd yn fuan wedyn bod y dyn wedi marw.

Cafodd dau ddyn o ardal Caerffili, 41 oed a 61 oed, eu harestio ar y safle ar amheuaeth o lofruddiaeth. Maen nhw wedi cael eu rhyddhau yn awr tra bod ymchwiliad yn parhau.

Os oes gan unrhyw un unrhyw wybodaeth a allai helpu ein hymholiadau, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 620 o 6/7/19. Neu, gallwch anfon neges uniongyrchol at gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent, neu cysylltwch â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555111 111.