Diweddariad ar ymchwiliad i ymosodiad rhywiol difrifol yn Abertridwr

Gallwn gadarnhau datblygiadau pellach yn yr ymchwiliad i ymosodiad rhywiol difrifol a ddigwyddodd mewn cyfeiriad yn Abertridwr nos Sadwrn 24 Tachwedd 2018.

Mae dyn 35 oed o ardal Bolton, a gafodd ei arestio mewn perthynas â'r digwyddiad hwn ar 3 Rhagfyr, wedi cael ei gyhuddo o dreisio. Cafodd ei gadw yn y ddalfa ac ymddangosodd gerbron Llys Ynadon Casnewydd heddiw.

Mae dyn 32 oed o ardal Bolton wedi cael ei arestio mewn perthynas â'r digwyddiad hwn hefyd ac mae yn dal yn y ddalfa ar hyn o bryd.

Mae'r arést hwn yn dilyn cyhuddo dyn 32 oed o ardal Abertridwr o dreisio yr wythnos ddiwethaf. Ymddangosodd yn Llys Ynadon Casnewydd ar 30 Tachwedd a chafodd ei gadw yn y ddalfa, a bydd yn ymddangos yn Llys y Goron Casnewydd ar 2 Ionawr 2019.

Yn y cyfamser mae dau ddyn 28 oed o ardal Caerdydd, a gafodd eu harestio hefyd yn dilyn y digwyddiad, wedi cael eu rhyddhau tra bod ymchwiliad yn parhau.