DIWEDDARIAD: Nid yw'r heddlu'n trin marwolaeth yn ardal Bryn Glas, Casnewydd fel un amheus mwyach

Nid yw ditectifs yn trin marwolaeth dyn mewn eiddo ym Mryn Bevan, Bryn Glas, Casnewydd fel un amheus mwyach.

Galwyd y gwasanaethau brys i'r cyfeiriad tua 3am dydd Sul 2 Rhagfyr ar ôl derbyn hysbysiad bod dyn yn anymatebol. Cyhoeddwyd ei fod wedi marw ar y safle.

Lansiodd swyddogion ymchwiliad i lofruddiaeth i ddechrau, gan arestio dyn 21 oed o ardal Bryn Glas ar amheuaeth o lofruddiaeth. Fodd bynnag, yn dilyn ymholiadau eang mae wedi cael ei ryddhau heb gamau gweithredu pellach, ac nid yw'r farwolaeth yn cael ei thrin fel un amheus bellach.

Bydd Heddlu Gwent yn rhannu'r holl wybodaeth â'r Crwner.

Gallwn gadarnhau yn awr mai enw'r dyn a fu farw oedd Gareth Williams, 56 oed, o Bryn Bevan, Bryn Glas, Casnewydd.

Gofynnwn i'r cyfryngau barchu preifatrwydd teulu Mr Williams ar yr adeg anodd hwn.