NEWYDDION DIWEDDARAF: Cau Heol Pontygwindy, Caerffili, yn gynnar bore dydd Sul

Tua 1.55am dydd Sul, galwyd swyddogion i hysbysiad o bryder am les dyn anhysbys y daethpwyd o hyd iddo ar Heol Pontygwindy yng Nghaerffili.

Aeth swyddogion ac ambiwlans i'r lleoliad ac aethpwyd â dyn 31 oed o ardal Tretomas i Ysbyty Athrofaol Cymru gyda mân anaf i'w ben. Mae wedi cael ei ryddhau o'r ysbyty ers hynny. 

Mae swyddogion yn ymchwilio ac yn gofyn i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth am y digwyddiad hwn ffonio 101, gan ddyfynnu rhif cofnod:  47 12/05/19

Gallwch anfon neges uniongyrchol atom trwy gyfrwng ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter hefyd, neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.