Newyddion diweddaraf: Ymosodiad difrifol yn ardal Clos Deighton, Tredegar

Yn dilyn ymosodiad difrifol yn Nhredegar dydd Iau 11 Ebrill, cafodd naw o fechgyn rhwng 14 a 17 oed eu harestio ar amheuaeth o achosi niwed corfforol difrifol yn fwriadol. Mae wyth ohonyn nhw wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth tra bod ymchwiliadau'n parhau. Mae un ohonyn nhw wedi cael ei ryddhau heb ddim camau gweithredu pellach.

Mae swyddogion yn parhau i ymchwilio ar hyn o bryd ac maen nhw wedi canfod yr arf y credir iddo gael ei ddefnyddio yn y digwyddiad. Maen nhw'n dal i ofyn i unrhyw un a welodd y digwyddiad hwn neu sydd â gwybodaeth a allai helpu ymholiadau ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 446 11/4/19.

Neu, gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfrifon cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter Heddlu Gwent. Gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555111 111 hefyd.