NEWYDDION DIWEDDARAF: Tri dyn wedi eu cyhuddo ac un arall wedi ei arestio mewn perthynas â byrgleriaethau T?-du

Mae tri dyn wedi cael eu cyhuddo o gynllwynio i gyflawni byrgleriaeth yn dilyn cyfres o achosion o dorri mewn a dwyn ceir yn Nh?-du a'r cyffiniau yng Nghasnewydd.

Ymddangosodd dyn 37 oed o ardal Merthyr Tudful, dyn 28 oed o ardal Abertyleri a dyn 36 oed o ardal Rhisga yn Llys Ynadon Casnewydd y bore yma a chawsant eu cadw yn y ddalfa. Byddant yn ymddangos yn Llys y Goron Casnewydd dydd Gwener 22 Chwefror 2019.

Mae dyn arall, 25 oed, o ardal Telford yn Swydd Amwythig, hefyd wedi cael ei arestio ar amheuaeth o gynllwynio i gyflawni byrgleriaeth. Mae'n dal yn y ddalfa ar hyn o bryd.

Daw'r datblygiadau hyn ar ôl tri achos arall o ddwyn ceir bore dydd Mercher, yn Rhodfa Oak Tree a Heol Spitfire, T?-du, ac yn Heol Field Park, Allt-yr-Ynn yn y gyfres ddiweddaraf o fyrgleriaethau sydd wedi effeithio ar yr ardal yn yr wythnosau diwethaf.

Mae ymchwiliadau'n parhau. Gall unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu cyfeirnod 1900018802. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter. Gallwch gysylltu â'r swyddog ymchwilio hefyd, [email protected].