WEDI’I GYHUDDO

Y bore ‘ma (12 Gorffennaf 2019), yn dilyn ein diweddariad yn gynharach yn yr wythnos am ladrad o ddrariau arian yn ardal Trethomas a Basaleg, cyhuddwyd dyn, 33 oed o ardal Caerdydd,  o ladrad.

Cadwyd e yn y ddalfa ac fe fydd yn ymddangos yn Llys y Goron y mis nesaf.