Weloch chi unrywbeth? Rydym yn apelio am dystion yn dilyn digwyddiad ym Mrynmawr.

Mae heddweision yn apelio am wybodaeth yn dilyn digwyddiad ym Mrynmawr tua 8.30yh ar Ddydd Llun y 5ed o Awst 2019.

Digwyddodd affráe tu fas i eiddo yn Heol Onen, Brynmawr. Arestiwyd dyn, 54 oed, o Frynmawr, ar sail amheuaeth achosi affráe. Mae’r dyn yn y ddalfa o hyd.

Gofynnir i unrywun oedd yn yr ardal ar y pryd i gysylltu â ni, os oes gwybodaeth gyda chi yngl?n â’r digwyddiad hwnnw.

Os gallwch helpu, ffoniwch 101 gan roi rhif 526 a’r dyddiad 5/8/19, neu, fel arall, anfonwch neges uniongyrchol at Heddlu Gwent ar Facebook neu Trydar. Hefyd, gallwch gysylltu, yn ddi-enw, â Crimestoppers, ar 0800 555 111.