Wythnos o weithredu cenedlaethol i helpu pobl i wybod ble yn union #KnowExactlyWhere mae argyfwng yn digwydd gyda what3 words

Mae Heddlu Gwent yn annog y cyhoedd i lawrlwytho'r ap what3words am ddim, sy’n  gallu eu helpu nhw i ddod o hyd i chi mewn argyfwng.

Yr wythnos hon bydd Heddlu Gwent yn cymryd rhan yn wythnos #KnowExactlyWhere gyda gwasanaethau brys, awdurdodau lleol a sefydliadau ledled y DU i godi ymwybyddiaeth am yr ap what3words - a sut y gellir ei ddefnyddio i arbed amser ac adnoddau ac i achub bywydau mewn argyfwng. 

Mae what3words wedi rhannu'r byd yn gridiau o sgwariau 3m x 3m, gan roi cyfuniad unigryw o 3 gair i bob sgwâr - cyfeiriad what3words. 

Er enghraifft, mae ///tortoises.swarm.announce yn mynd â chi i union leoliad ar Ben Nevis lle cafodd gr?p o gerddwyr eu hachub ym mis Chwefror 2020. 

Gellir lawrlwytho'r ap am ddim ar ddyfeisiau iOS ac Android ac mae'n gweithio all-lein - sy'n ei wneud yn ddelfrydol i'w ddefnyddio mewn ardaloedd yn y DU sydd â chysylltiad data na ellir dibynnu arno. 

Gellir defnyddio what3words trwy gyfrwng y map ar-lein ar what3words.com hefyd. Mae'r dechnoleg ar gael mewn dros 40 o ieithoedd, gan gynnwys Cymraeg, a gellir ei defnyddio unrhyw le yn y byd.  

'Beth yw'r argyfwng?' yw un o'r cwestiynau cyntaf a ofynnir i chi pan fyddwch yn ffonio 999, ond mae dweud yn union lle'r ydych chi'n gallu bod yn anodd. Mae argyfyngau'n gallu digwydd yn unrhyw le, o draeth ynysig yn yr Alban, i ochr yr M4, i ganol Hyde Park.  Yn aml, ni all gwasanaethau ganfod eich union leoliad yn awtomatig ac mae'r eicon pin ar fap yn anodd ei esbonio ar y ffôn. Mae'n hawdd gwneud camgymeriadau wrth ddisgrifio tirnodau ac mae cyfesurynnau GPS yn hir ac yn anodd eu cyfathrebu. Ar y gorau, mae hyn yn dreth ar adnoddau. Ar y gwaethaf, gall olygu'r gwahaniaeth rhwng bywyd a marwolaeth.  

Dyma ddywed Chris Sheldrick, cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol what3words: 

"Gallai galwad 999 fod yn un o'r amseroedd gwaethaf yn eich bywyd. Mae gorfod rhoi cyfarwyddiadau ychwanegol pan rydych dan straen difrifol ac mae amser yn mynd heibio yn rhywbeth rydym am i bawb ei osgoi. 'Does neb yn gwybod pryd gall argyfwng ddigwydd, ond gyda what3words, byddwch bob amser yn gallu dweud yn union lle mae angen help - yn gyflym ac yn hawdd. 


"Rydym yn teimlo'n eithriadol o falch a gostyngedig bod what3words yn cael ei ddefnyddio'n llwyddiannus mewn ystafelloedd rheoli galwadau ar hyd a lled y wlad, a bob tro bydd rhywun yn cael ei achub yn defnyddio what3words mae'n golygu cymaint i'r tîm."

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.knowexactlywhere.com