Ydych chi wedi gweld Ben Mead, 38 oed?

Rydym yn apelio am wybodaeth yngl?n â lleoliad Ben Mead, 38 oed. Mae Ben yn glaf Ysbyty Cwrt Llanarth, Y Fenni. Gadawodd Ben Cwrt Llanarth ar Ddydd Mercher y 31ain o Orffennaf ond mae e heb ddychwelyd hyd yn hyn.

Dysgrifir Ben Mead yn ddyn gwyn, 5 troedfedd 9 modredd o daldra, yn denau ac mae gwallt brown gyda fe. Pan welwyd Ben am y tro diweddaraf, roedd e’n gwisgo jîns glas, crys-t gwyn, siwmper glas ac esgidiau hyfforddi glas.

Nad ydym yn credu bod Ben yn risg i’r cyhoedd, os byddwch yn gweld Ben, peidiwch â cheisio cyfathrebu â fe, cysylltwch â’r heddlu.

Os oes gennych wybodaeth am leoliad Ben, ffoniwch 101 gan roi’r rhif 299 31/7/19. Hefyd gallwch gysylltu â ni drwy neges uniongyrchol at Heddlu Gwent ar Facebook neu Drydar.