Ydych chi wedi gweld Danielle Clutterbuck, 31 oed, o Ben-y-bont ar Ogwr?

Hoffem siarad â Danielle Clutterbuck, 31 oed, o Ben-y-bont ar Ogwr mewn perthynas â throsedd yn ymwneud â thwyll yn ardal Casnewydd.

Mae swyddogion yn credu y gall ein helpu ni gyda’n hymholiadau.

Gofynnir i unrhyw un sy’n gwybod lle mae hi gysylltu â ni drwy ffonio 101, gan ddyfynnu rhif cofnod 205 o 14/12/18.

Gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent hefyd. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu ewch i www.crimestoppers-uk.org.