Ydych chi wedi gweld Harry Marchant o Gasnewydd?

Hoffai swyddogion siarad â Harry Marchant, 23 oed o ardal Betws, Casnewydd mewn perthynas ag ymholiadau i droseddau cyffuriau fel rhan o ymchwiliad parhaus.

Os oes gennych chi wybodaeth ynghylch lle mae Harry, cysylltwch â Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu rhif cofnod 2000160015.

Neu gallwch anfon neges uniongyrchol at ein cyfrifon Facebook a Twitter. Fel arall, ffoniwch Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.