Ydych chi wedi gweld Jack Heard, 21 oed, o Gwmbrân?

Rydym yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i Jack Heard, 21 oed, o ardal Cwmbrân.

Hoffem siarad â Jack mewn perthynas â byrgleriaeth honedig a ddigwyddodd yn ardal Cwmbrân rhywbryd rhwng dydd Sul 20 a dydd Llun 21 Hydref 2019.

Rydym yn credu bod gan Jack gysylltiadau ag ardal Casnewydd hefyd.

Os gwelwch ef, neu os ydych yn gwybod lle mae ef, ffoniwch Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod: 1900388728.

Neu, anfonwch neges uniongyrchol atom ar ein cyfrifon Facebook a Twitter, neu ffoniwch Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.